ALLEMANSRÄTTEN

Allemansrätten är skyddad i vår grundlag. I regeringsformen står det att ”alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten” oberoende av det skydd som grundlagen ger den enskildes äganderätt. Tack vare detta får vi cykla på stigar och leder så länge vi gör det på ett respektfullt sätt.

 

Rätten kommer dock med skyldigheter. Vi får cykla, vandra och rida på någon annans mark, men inte hur som helst. En grundläggande sammanfattning av allemansrätten är ”inte störa och inte förstöra”. För att inte störa måste vi visa respekt för andra som rör sig på fjället vare sig det är djur, andra cyklister, vandrare eller människor som jobbar på fjället.

 

Det är viktigt att alltid hälsa på de vi möter. Alla har rätt till det lugn och den frid som finns i våra vackra fjäll. För att inte förstöra gäller det att hålla sig till leden eller stigen, cykla på ett kontrollerat sätt och att ha en plan B om det till exempel är för blött för att cykla där vi hade tänkt. För att samsas i naturen behöver alla fundera över sin egen roll och vilka konsekvenser vårt agerande för med sig. Det finns inte enbart ett sätt utan behoven är många och det behöver vi alla ha en förståelse för.

Allemansrätten är en sedvänja, det vill säga att den fungerar trots att den inte är helt definierad i skriftliga regler. Dock finns det en rad olika lagar som omgärdar den som till exempel miljöbalken, brottsbalken, terrängkörningslagen och rennäringslagen. Dessa definierar på olika sätt den yttre gränsen för vad vi får göra i naturen.

 

Det är ovanligt att ärenden kopplade till allemansrätten prövas i domstol vilket gör att det kan uppstå en slags gråzon. I de fall är dialog, i regel mellan den som äger eller brukar marken och den som vill vistas där, den väg som brukar leda framåt. Det finns med andra ord beteenden som inte är okej enligt allemansrätten men som inte är brottsligt i enlighet med den omgärdande lagstiftningen.

 

Något som inte ingår i allemansrätten är att framföra motoriserade fordon, däribland el-assisterade cyklar. Det är alltså inte, med stöd av allemansrätten, tillåtet att cykla el-cykel så vida du inte har markägarens tillåtelse eller om du befinner dig i någon form av naturreservat som har andra föreskrifter. Just naturreservat och nationalparker kan ha andra bestämmelser.

 

Det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller där just du är. Att cykla kan vara helt förbjudet, tillåtet under vissa tider på året eller bara på vissa leder. Ofta finns det informationstavlor som berättar vad som gäller. Om inte, hittar du mer information om platsens bestämmelser hos kommunen eller länsstyrelsen. Om det finns ett Naturrum i närheten är detta en bra plats att hitta information och få tips och kunskap om området.